Faculty List


S. No. Teacher Name
1 MR. BHANU PRAKASH
2 MRS. RADHA SHARMA
3 MR. CHANDRA SEKHAR
4 MR. AMARDEEP SINGH
5 MS. POOJA
6 MR SAURABH KUMAR
7 MS. KHUSHBOO
8 MS. CHAMAN
9 MS. JYOTI SHARMA
10 MS. REENU YADAV
11 MR. RISHI KUMAR
12 MS. VINITA RAI
13 MR. DEEPAK VERMA
14 MS. GEETA
15 MR. VIDHYA BHUSHAN
16 MR. VIJAY KUMAR
17 MS. REKHA
18 MS. JAYASHREE DUBEY
19 MS. RAMSHA
20 MR, MUKESH KUMAR SHARMA
21 MS. SHELLY GAUTAM
22 MR. MOHIT KUMAR
23 MR. JEETPAL SINGH
24 MS PRIYANKA SHARMA